Αρχική > Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.digitalmountains.gr της Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε..

Καλώς ήρθατε στο www.digitalmountains.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα  προϊόντων και υπηρεσιών  της  Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε για εταιρικούς πελάτες. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “Πελάτης”. Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο site ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του site προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

Σημειώνεται ότι κάθε συναλλαγή διέπετε από τους εμπορικούς όρους που έχουν  συμφωνηθεί μεταξύ του «Πελάτη»  και της Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε (εφεξής Εταιρεία), καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί απομακρυσμένων συναλλαγών.

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι:
“ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”
Έδρα: Ολύμπου 11 – 13 , Καλοχώρι 57009 Θεσσαλονίκη
ΑΦΜ: 998001748, ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης
Αρ. ΓΕΜΗ : 43366406000

Στοιχεία επικοινωνίας: Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.

Έδρα: Ολύμπου 11 – 13 , Καλοχώρι 57009 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 529 555
Δευτέρα έως Παρασκευή,  9:00-17:00 (εκτός επισήμων αργιών),
email: sales@digitalmountains.gr

Περιεχόμενο

Η Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.digitalmountains.gr (στο εξής: η Ιστοσελίδα) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλόλητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Η ” Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.” δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

Πώληση σε τελικούς χρήστες και μεταπωλητές

Στο www.digitalmountains.gr διατίθενται προϊόντα που απευθύνονται, προορίζονται και πωλούνται σε επιχειρήσεις πληροφορικής. Επίσης διατίθενται διάφορα προϊόντα τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία τόσο για τη σωστή επιλογή του κατάλληλου όσο και για την εγκατάστασή τους. Αυτά τα προϊόντα δεν θα πρέπει να τα προμηθεύεστε εφόσον δεν διαθέτετε την απαραίτητη τεχνογνωσία. Για τη σωστή επιλογή τους καθώς και για τις δυνατότητες εγκατάστασης ή παραμετροποίησης παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Σύνδεση με άλλες Ιστοσελίδες (links)

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links από την Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης, η Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των Πελατών. Οι Πελάτες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.

Δηλώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του www.digitalmountains.gr, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του www.digitalmountains.gr.

Λανθασμένη τιμή ή χαρακτηριστικά προϊόντος

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.

Καταχώριση παραγγελίας και διαθεσιμότητα προϊόντων

Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος.

Σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, το www.digitalmountains.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.

Πνευματικά Δικαιώματα 

Η Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας www.digitalmountains.gr εκτός ρητών εξαιρέσεων.

Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο www.digitalmountains.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του www.digitalmountains.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε..

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με την Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. επιχειρήσεις, στις οποίες διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα του πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των εταιρικών του δεδομένων από την Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).

Διαδικασία Παραγγελίας

Το www.digitalmountains.gr, δημιουργήθηκε από την Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. αποκλειστικά για χρήση από επιχειρήσεις, με γνώμονα την ταχύτητα, την ευχρηστία και τη λειτουργικότητα που απαιτεί το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο www.digitalmountains.gr μπορείτε να πραγματοποιείτε καθημερινά τις αγορές σας απλά, γρήγορα και οικονομικά, απολαμβάνοντας μοναδικά οφέλη:

 • Πρόσβαση με προσωπικό κωδικό χρήστη.
 • Δυνατότητα ορισμού κωδικών.
 • Εξατομικευμένες τιμές, ειδικά για την επιχείρησή σας, βάσει συμφωνίας.
 • Πρόσβαση σε χιλιάδες επώνυμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και online ενημέρωση της διαθεσιμότητας.
 • Διαχείριση των αγορών σας online με μικρότερο χρονικό κόστος ανά παραγγελία και αποφυγή λαθών.
 • Αγορές με αξιοπιστία και ασφάλεια.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη

Η διαδικασία αγοράς online γίνεται με λίγα κλικ: Επισκεφθείτε το κατάστημά μας στη διεύθυνση www.digitalmountains.gr.

 • Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας.
 • Επιλέξτε από τον προϊοντικό κατάλογο ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τοποθετήστε τους στο καλάθι αγορών
 • Επιλέξτε από το καλάθι αγορών τα προϊόντα που επιθυμείτε τελικά να παραγγείλετε.
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής
 • Επιθεωρείστε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, κάντε αποδοχή  των  τους όρων συναλλαγών και δώστε την τελική εντολή παραγγελίας.
 • Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω και για τη διόρθωση σφαλμάτων πριν την ανάθεση της παραγγελίας, υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψετε σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας.

Για κάθε παραγγελία που καταχωρείται σας αποστέλλεται επιβεβαιωτικό email που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της παραγγελίας.

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραγγελιών

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.

Τρόποι Πληρωμής

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πληρώνετε με αντικαταβολή, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Αντικαταβολή

Σύμφωνα με το Φορολογικό Νόμο 3842/2010 άρθρο 20 § 3 «Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένων των φόρων, που εκδίδονται για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας , με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά. Οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς». Ως εκ τούτου οι παραγγελίες με αξία άνω των 500 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων θα πρέπει να εξοφλούνται με κατάθεση σε λογαριασμό (δείτε την παρακάτω ενότητα)

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό / e-banking

Για την εξόφληση της παραγγελίας σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω e-banking επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς. Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε την Επωνυμία της Εταιρείας σας ή το ΑΦΜ ή τον αριθμό παραγγελίας σας :

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ : GR59 0172 2090 0052 0904 8062 231
Αριθμός Λογ/σμού: 5209048062231

EUROBANK

IBAN: GR28 0260 0420 0005 5020 0979 542
Αριθμός Λογ/σμού: 0026.0042.55.0200979542

ALPHA

IBAN: GR75 0140 7040 7040 0200 2023 460
Αριθμός Λογ/σμού: 01407040704002002023460

Παρακαλούμε, στείλτε το αντίγραφο της εντολής πληρωμής με email στον πωλητή σας. Η αποστολή της παραγγελίας σας θα πραγματοποιηθεί μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης με την προϋπόθεση ότι τα είδη είναι διαθέσιμα.

Επί πιστώσει

Με την έναρξη της συνεργασίας ο υπεύθυνος πωλητής σας θα σας ενημερώσει για πιθανή παροχή πίστωσης , υπό ποιους όρους και με ποια διαδικασία πληρωμής.
Στις αναγραφόμενες τιμές  δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας.

Τρόποι Αποστολής

Ο τρόπος αποστολής των παραγγελιών, καθώς και το αναλογούν τίμημα, καθορίζεται  στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας που διέπει τη σχέση Πελάτη & Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.. Ενδεικτικά αναφέροντας, η αποστολή μίας παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών Speedex με το ανάλογο κόστος σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της, είτε με μεταφορική.

Παραδόσεις

Παραγγελίες που καταχωρούνται στο www.digitalmountains.gr τις εργάσιμες ημέρες μέχρι τη 15.00 και με την προϋπόθεση αφενός να εγκριθεί η παραγγελία από το τμήμα πιστώσεων και αφετέρου να είναι διαθέσιμα τα προϊόντα της παραγγελίας, παραδίδονται κατά κανόνα την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι παραδόσεις γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9.00 – 17.00. Παραδόσεις δεν γίνονται τις αργίες και τις ημέρες που η κεντρική μας αποθήκη είναι κλειστή για λόγους απογραφής. Οι ημέρες και οι ώρες παράδοσης ισχύουν για εργάσιμες ημέρες και ώρες αντίστοιχα, δεν ισχύουν για τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Θα πρέπει κατά την παραλαβή να γίνεται σχολαστικός έλεγχος της κατάστασης του προϊόντος και της συσκευασίας του, ώστε να εντοπιστεί οποιοδήποτε  πρόβλημα τυχόν δημιουργήθηκε κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που εντοπίσετε τυχόν πρόβλημα στη συσκευασία παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην παραλαβή  του προϊόντος, αλλά επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Εάν διαπιστώσετε πρόβλημα αμέσως μετά την παραλαβή, αυτό θα πρέπει να το δηλώσετε άμεσα στον μεταφορέα. Αμέσως μετά παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γνωστοποιώντας μας τη σχετική δήλωση που κάνατε στον μεταφορέα.

Εγγυήσεις-Service

Κάθε προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από την Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε..

Χρονικό Διάστημα Εγγύησης

Η εγγύηση παρέχεται για τα προϊόντα της Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.. εντός των όρων και συνθηκών της παρούσας, και καλύπτει όλα τα ελαττώματα που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αβλεψίες ή/και παραλείψεις.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 24 μηνών για τις κατηγορίες προϊόντων PC, Workstation, Server και 12 μήνες για τα Laptop, Monitor, Spare Parts, Networking, Peripherals, UPS, Printer και POS από την Ημερομηνία Παράδοσης των προϊόντων, η οποία αποδεικνύεται από έγκυρο Δελτίο Πώλησης-Αποστολής.

Συνθήκες Εγγύησης

 • Κατά την αποστολή του ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει πάντα να συμπληρώνεται η φόρμα RMA, στην οποία να αναγράφεται και ο λόγος της επιστροφής.
 • Το προϊόν να συνοδεύεται με Δελτίο Αποστολής.
 • Θα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένο.
 • Η εταιρία Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν ευθύνεται για φθορές ή βλάβες του προϊόντος κατά τη μεταφορά της.
 • Τα έξοδα αποστολής από και προς την εταιρεία Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε., επιβαρύνουν τον πελάτη.
 • Τα προϊόντα DOA (Dead On Arrival) γίνονται αποδεκτά μόνο εάν αποσταλούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών, και τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την Καρεκλάς Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής τα προϊόντα αντικαθίστανται ή πιστώνονται.

Εξαιρέσεις Εγγύησης

 • Μετά το πέρας των εκάστοτε μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος
 • Αν η βλάβη προήλθε από λειτουργία του προϊόντος διαφορετική από εκείνη για την οποία σχεδιάστηκε
 • Αν η βλάβη επήλθε από λανθασμένο χειρισμό ή πλημμελή συντήρηση
 • Αν η βλάβη προήλθε από λειτουργία του προϊόντος υπό τάση και συχνότητα διαφορετική της αναγραφόμενης σε αυτήν.
 • Αν η βλάβη προήλθε από λειτουργία του προϊόντος κατά την σύνδεση της σε δίκτυο άλλο από αυτό της ΔΕΗ
 • Αν η βλάβη προήλθε από μεταβολές της τάσης ή της συχνότητας του δικτύου της ΔΕΗ
 • Αν η βλάβη προήλθε από κακή ή πλημμελή κατάσταση της ηλεκτρικής υποδομής του χώρου όπου εγκαταστάθηκε η συσκευή ή από δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν μέσα σε αυτόν ή από φυσικές καταστροφές

Λήξη Εγγύησης

Μετά το χρονικό διάστημα ισχύος της Εγγύησης, ο πελάτης είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για όλα τα κόστη των επισκευών.

Παράπονα

Εάν θέλετε να διατυπώσετε ένα παράπονο ή να κάνετε μία πρόταση βελτίωσης για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τις ώρες λειτουργίας στο τηλέφωνό μας 2310 529 555 ή στο e-mail sales@digitalmountains.gr

0